VAŽNE INFORMACIJE O UVOĐENJU EURA

Dana 1. siječnja 2023. godine euro postaje novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22).

Fine’sa Credos d.d. će na dan uvođenja eura automatski provesti konverziju svih novčanih iskaza vrijednosti iz kuna u euro po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna (utvrđen Uredbom Vijeća EU 2022/1208).

Preračunavanje u euro i zaokruživanje provest će se primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog čl. 14 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (pri čemu klijenti neće biti u financijski nepovoljnijem položaju).

Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora o komercijalnom i investicijskom financiranju te ugovora o komercijalnom, investicijskom i kapitalnom štednom ulaganju, tako da ne treba sklapati nove ugovore.

Razdoblje obveze dvojnog iskazivanja novčanih vrijednosti sukladno čl. 42.-53. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22) započinje 5. rujna 2022. godine i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura.

Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj.