Više od 30 godina s Vama

ULAGANJE S KAMATOM 5,25%

KOMPENZACIJA INFLACIJE S KAMATOM 5,25%

Alternativa oročenoj štednji, ulaganjima u dionice i investicijske fondove

ŠTEDNO ULAGANJE

Upoznaj se s alternativama
oročenoj štednji, ulaganjima
u dionice i investicijske fondove.

FINANCIRANJE PODUZETNIKA

Upoznaj koje sve načine
financiranja ti možemo
ponuditi.

RAČUNOVODSTVO

Raspolažemo kompetencijama porezne, regulatorne, financijske i konzultantske podrške.

Štedna ulaganja građana i poduzetnika

Alternativa oročenoj štednji, ulaganjima u dionice i investicijske fondove.
Prema podacima SKDD-a Fine’sa Credos d.d., financijska kompanija kroz tranše korporativnih obveznica u razdoblju 2015. – 2023. emitirala je 41 milijun eura korporativnih obveznica. Ulagatelji tranši čija je ročnost istekla 19.06.2021. i 2023. godine, obnovili su upis s ročnosti dospijeća 21.06.2024., 2025. i 2027. što potvrđuje stečeno povjerenje tržišta štednih ulaganja, temeljem pouzdanosti osnivača, managementa i zaposlenika Fine’sa FINANCIJSKO INVESTICIJSKOG BRANDA.

Komercijalna štedna ulaganja

Komercijalna štedna ulaganja predstavljaju vid ulaganja upisom korporativnih obveznica u minimalnom iznosu od 5.000 €. Ulaganje u korporativne obveznice Fine’sa Credos d.d., financijska kompanija je umjereno niskog rizika te neoporezivo, a godišnja fiksna kamatna stopa iznosi između 5,00-5,25% (ovisno o godišnjoj ili mjesečnoj isplati kamate).

Investicijska štedna ulaganja

Projekti stanogradnje na Jadranskoj obali, prvenstveno na području Splita, Zadra i okolice s tendencijom širenja i razmatranja novih potencijalnih zona gradnje u Republici Hrvatskoj.
Projekti logističko-skladišnih centara.

Kapitalna štedna ulaganja

Kapitalna štedna ulaganja upisom povlaštenih dionica izdavatelja tvrtki Fine`sa Credos d.d., financijska kompanija i Fine`sa Conceptus d.o.o., investicijska kompanija predstavlja dugoročno štedno ulaganje sa fiksnom dividendom od 5% godišnje na iznos uloženih sredstava u povlaštene dionice.

Komercijalno i investicijsko financiranje poduzetnika

Komercijalno financiranje likvidnosti do visine ugovorenog zajma

Komercijalno financiranje poduzetnika

Fine'sa POZAJMICA

Fine’sa POZAJMICA, komercijalno financiranje likvidnosti ročnih obveza: isplate plaća, uplate poreza, premošćenje limita kod banaka, isplata dospjelih kreditnih (leasing) rata, plaćanje avansa dobavljačima (rabat, cassa sconto), a sve u cilju održavanja kreditne sposobnosti i platežnog rejtinga poslodavca.

Fine'sa REVOLVING ZAJAM

Fine’sa REVOLVING ZAJAM, korisnici samostalno odlučuju o visini, vremenu i periodu korištenja zajma uz obračun kamata na korišteni iznos i period korištenja zajma. Kamatna stopa ovisi o najavi korištenja zajma (u roku od 24 sata, 3,5 i 7 dana).

Fine'sa KOMERCIJALNI ZAJAM

Fine’sa KOMERCIJALNI ZAJAM, komercijalno financiranje potraživanja, na osnovu zaloga potraživanja u zemlji i inozemstvu, temeljem isporučene robe ili obavljene usluge poduzetnika, kao alternativa factoring (forfeiting) financiranja.

Fine'sa LEASING POZAJMICA

Fine’sa LEASING POZAJMICA, komercijalno financiranje učešća poduzetnika u leasingu, uz otplatu kompenzacijom povrata PDV-a.

Fine'sa ROBNI ZAJAM

Fine’sa ROBNI ZAJAM, komercijalno financiranje nabave roba i usluga, temeljem povećane potražnje i prilika ostvarenja ekstra dobiti poslodavca (u pravilu trgovca).

Fine'sa REPROZAJAM

Fine’sa REPROZAJAM, komercijalno predfinanciranje repro ciklusa od nabavke sirovine do isporuke gotovih proizvoda.

Fine'sa PREDPROJEKTNI ZAJAM

Fine’sa PREDPROJEKTNI ZAJAM, komercijalno financiranje učešća, projektnog kredita poslovne banke.
Financiranjem učešća u projektnom kreditiranju osiguravamo investicijsku sposobnost projekta i financijsku stabilnost i kreditnu sposobnost poduzetnika.
Ročnost otplate zajma prilagođava se cash flow-u samog projekta.

PREDNOSTI I ZNAČAJKE:

Kamatu formiramo u skladu s procjenom rizika plasmana
Osiguranje standardnim instrumentima osiguranja (bjanko
zadužnice) uz dostavu na uvid dodatne dokumentacije (fakture,
ugovori…) ili drugim prihvatljivim kolateralima

Investicijsko financiranje poduzetnika

Model je kombinacije vlasničkog financiranja dokapitalizacijom poduzetnika investicijskim financiranjem sredstvima financijske kompanije Fine’sa Credos d.d. do visine iznosa kapitala kojim se ostvaruje financijska stabilnost i kreditna sposobnost, kao preduvjeta dužničkog financiranja (krediti poslovnih banaka) i/ili refinanciranja dospjelih kreditnih obveza u svrhu rasta poslovanja.

Financiranjem dokapitalizacije poduzetnika osigurava se svježi kapital poduzetnicima koji nemaju adekvatnu kreditnu sposobnost za dobivanje kredita u razvojnim i poslovnim bankama, a fondovi im nisu prihvatljivi radi promjene strukture vlasništva i imaju ekonomsko tržišnu opravdanost investicijskog ulaganja za rast i razvoj poslovanja (poslovanje generira visoku maržu i pozitivan cash flow).

Računovodstvena podrška

Naša usluga pruža sveobuhvatnu računovodstvenu i pripadajuću regulatornu podršku koja je ključna za uspješno poslovanje. Naš tim stručnjaka za računovodstvo posvećen je pružanju točnih i pravovremenih računovodstvenih informacija. Bez obzira na to trebate li pomoć s porezima, plaćama, knjigovodstvom ili financijskim izvještavanjem, mi smo ovdje da Vam pomognemo. Kontaktirajte nas i saznajte kako naše računovodstvene usluge mogu unaprijediti vaše poslovanje.

Uz klasične knjigovodstvene usluge (vođenje poslovnih knjiga, obračun plaća, izvještavanja), Fine’sa računovodstvo raspolaže kompetencijama porezne, regulatorne, financijske i konzultantske podrške.

O nama

Financijski partner fizičkim i pravnim osobama

Fine’sa Credos d.d., financijska kompanija djeluje od 2007. godine kao jedinstveni pružatelj nebankarskih financijskih usluga u RH. Naš primarni cilj je pružiti investitorima fiksnu zaradu alternativnim štednim ulaganjima s prinosom u visini 5,00-5,25%, a malim i srednjim poduzetnicima stabilnu i pravovremenu financijsku i ulagačku podršku. 
 
Razvoj društva Fine’sa Credos d.d., financijska kompanija temelji se na kontinuiranoj uspješnosti u razvoju bankarskog poduzetništva (ŠKZ Mipcro, ŠKZ Kovanica i Banka Kovanica d.d.).
 
Vizija: 
Postati vodeći pružatelj štednih ulaganja za fizičke osobe i kreditnih usluga za mala i srednja poduzeća (SME) u regiji, uz značajno prisustvo na međunarodnom tržištu.

Novosti

DA LI JE OROČENA ŠTEDNJA POSTALA ATRAKTIVNIJE ULAGANJE ZBOG INFLACIJE?

Uvažavajući niz mjera u cilju suzbijanja inflacije u RH, ali i u svijetu u vidu[…]

DRŽAVNE VRIJEDNOSNICE 3,75% ILI Fine’sa ŠTEDNA ULAGANJA 5,25%?

Nakon što je u ožujku 2023., Vlada RH posredstvom Ministarstva financija po prvi puta izdala[…]

Što država tek zahuktava, Fine’sa radi

Vlada RH tek 2023. godine započinje s alternativom depozitima građana u bankama, izdavanjem tzv. „narodnih“[…]

Kako su se Fine’sa štedna ulaganja pozicionirala na tržištu?

Tržište obveznica, a posebice korporativnih obveznica u RH je nerazvijeno, a tek je nedavna emisija[…]

Gubitak vrijednosti novca zbog inflacije. Mit ili činjenično stanje?

Da inflacija može izazvati velike probleme, već je jako dobro poznato. Osim što smanjuje kupovnu[…]

Fine’sa štednim ulaganjima nadoknadite izgubljeno u inflaciji!

Sveprisutna inflacija koje je u RH u 2022., iznosila visokih 12,7% osjetno je obezvrijedila vrijednost novca pa[…]