Što država tek zahuktava, Fine’sa radi

Vlada RH tek 2023. godine započinje s alternativom depozitima građana u bankama, izdavanjem tzv. „narodnih“ obveznica s prinosom od 3,65%, a potom i trezorskih zapisa s prinosom od 3,75%.

Prema podacima SKDD-a Fine’sa Credos d.d., financijska kompanija kroz tranše korporativnih obveznica u razdoblju 2015. – 2023. emitirala je 41 milijun eura korporativnih obveznica. Ulagatelji tranši čija je ročnost istekla 2021. i 2023. godine, obnovili su upis s ročnosti dospijeća 2024., 2025. i 2027. uz kamatnu stopu do 5,25% što potvrđuje stečeno povjerenje u štedna ulaganja Fine’sa Credos, temeljem pouzdanosti osnivača, menadžmenta i zaposlenika Fine’sa FINANCIJSKO INVESTICIJSKOG BRANDA, koji na tržištu egzistira dugi niz godina.

Disperzija rizika raspodjeljuje se ulaganjem u projekte i djelatnosti višeg stupnja prinosa koje su samo u protekloj godini realizirale prihod od gotovo 300 milijuna EUR, zapošljavale 3.000 radnika, uz operativnu profitabilnost iznad 15%, što je uz 30 godina postojanja Fine’sa branda na tržištu, ujedno i jamstvo investitorima temeljem kojeg ostvaruju povrat u skladu s prethodno utvrđenim prinosom i rokovima dospijeća korporativnih obveznica.

MODELOM Fine‘sa ŠTEDNIH ULAGANJA GRAĐANA I KOMERCIJALNOG FINANCIRANJA PODUZETNIKA, Fine’sa Credos d.d. financijska kompanija, alternativa je građanima za depozite, emisijom komercijalnih zapisa, korporativnih obveznica i povlaštenih dionica, a pravnim osobama za kratkoročne kredite u vidu zajmova obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima, uz preporuku građanima da izbjegavaju netransparentna ili po bilo kojem osnovu rizična ulaganja koja su sve više dostupna putem financijskih/bitcoin platformi, neregistriranih i registriranih poduzeća za financijske usluge već da jamstva traže u poslovnoj i financijskoj povijesti i relevantnom kapitalu.