Fine'sa štedna a'vista alternativa

Alternativa je za upravljanje a'vista sredstvima na žiro računu poduzetnika koja su deponirana kod poslovnih banaka.

Izbornik