Kako su se Fine’sa štedna ulaganja pozicionirala na tržištu?

Tržište obveznica, a posebice korporativnih obveznica u RH je nerazvijeno, a tek je nedavna emisija tzv. „narodnih“ obveznica donekle utjecala na edukaciju građana RH što znači investirati u ovu vrstu vrijednosnih papira.

Prema aktualnim podatcima iz rujna 2023., na Zagrebačkoj burzi egzistira 14 aktivnih emisija korporativnih obveznica od strane 11 renomiranih i tržišno pozicioniranih izdavatelja, najčešće ročnosti od 5 godina s prosječnim prinosom od 2,94% dok se samo jedna jedinica lokalne samouprave (Grad Varaždin) odlučila na izdavanje municipalnih obveznica s prinosom od 1,65% na rok od 10 godina.

U posljednjih godinu danu izdane su 4 emisije korporativnih obveznica (Agro Invest Grupa, Meritus ulaganja, Erste banka i Zagrebački holding) čiji je prosječni prinos bio nešto veći te je iznosio 4,29%, uz ročnost od 5 godina, a što je u skladu s globalnim trendovima i očekivanjima u kontekstu rasta kamatnih stopa.

Da Fine’sa Credos kontinuirano prati tržišne trendove, kao i da se pozicinirala među prvoklasne i renomirane izdavatelje korporativnih obveznica, dokazuje novo izdanje korporativnih obveznica od 19.06.2023., ročnosti 4 godine, na kojem privatni ulagači ostvaruju zajamčeni, fiksni i neoporezivi godišnji prinos od 5,00% pa do 5,25%, zavisno od ugovorenog modela isplate tržišnog prinosa, a samim time izbjegavaju dodatne posredničke i burzovne troškove kupovine javno izlistanih obveznica korporativnih izdavatelja.

Više informacija o izdanjima korporativnih obveznica Fine’sa Credos potražite na:
www.finesa-credos.hr
ili pozivom na broj
042 492 970