Iznenadit ćete se najisplativnijim ulaganjem 2021.: Nije bitcoin, a nije ni nafta

Što se događa? Niske kamatne stopa i rastuća inflacija usmjeravaju sredstva u oblike imovine za koje štediše i ulagači smatraju da ih mogu najviše zaštititi od negativnih utjecaja i posljedično pada vrijednosti njihove imovine…

Zanimljivo je spomenuti da se u 2021. kao najisplativije ulaganje pokazalo ulaganje u boce starih šampanjaca koje je nadmašilo i tehnološke dionice i bitcoin, što još jednom potvrđuje tezu da u nesigurnim vremenima, kao i vremenima u kojima vladaju inflatorni pritisci, ulagači traže alternative u klasičnim oblicima ulaganja i štednje.

Reuters, naime, navodi da je vrijednost boca starih šampanjaca u 2021. nadmašila sve važnije vrste financijske imovine, od dionica velikih tehnoloških divova do bitcoina, nafte i zlata. Internetske platforme za trgovinu vinima, šampanjcima i žestokim pićima su prošle godine bilježile rekordnu aktivnost, a cijene nekih boca šampanjca su u 2021. rasle 80% što je nadmašilo i 75%-tni rast cijene bitcoina. Čelni ljudi tih platforma tvrde da ih to nije previše iznenadilo zbog vrlo visoke akumulacije štednje bogatih, kamatnih stopa na povijesno niskim razinama i rastućeg fokusa ulagača prema alternativama i realnoj imovini.

Što se događa?

Niske kamatne stope, inflacija: Niske kamatne stopa i rastuća inflacija usmjeravaju sredstva u oblike imovine za koje štediše i ulagači smatraju da ih mogu najviše zaštititi od negativnih utjecaja i posljedično pada vrijednosti njihove imovine. Svjetski burzovni indeksi su i u 2021. rasli dvoznamenkastim stopama, primjerice MSCI indeks svjetskih burzi, koji prati kretanja nanajvećim burzama u svijetu, porastao je u prošloj godini 17 posto, što je bila treća godina zaredom kako je zabilježio dvoznamenkastu stopu rasta.

Što pruža Fine’sa Credos d.d.? Oprezni ulagači znaju da visoki prinosi nose vrlo visoki rizik i oscilacije koje mogu u konačnici dovesti do gubitka velikog dijela ili cijele investicije. Zato u neizvjesnim vremenima biraju alternative koje nose manje prinose, ali su povijesno dokazale svoj kontinuitet i dugoročnu isplativost. Fine`sa Credos d.d. financijska kompanija upisom Fine`sa ŠTEDNIH ULAGANJA GRAĐANA omogućava kamate od 4.0 do 4.5% godišnje NEOPOREZIVO.

Mogućnost dodatne zarade: OsimFine`sa ŠTEDNIH ULAGANJA GRAĐANA koja zapravo čine ulaganje u portfelj uravnoteženih i osiguranih zajmova poduzećima, Fine`sa Conceptus d.d. investicijska kompanija nudi upis Fine`sa PROJEKTNIH INVESTICIJSKIH ŠTEDNIH ULAGANJA koja predstavljaju ulaganje u portfelj projekata nekretnina s fiksnom kamatom 4.0% godišnje uz mogućnosti dodatne zarade koja ovisi uspješnosti projekata.

Povlaštene dionice: Uz navedene opcije u mogućnosti smo ponuditi i Fine`sa KAPITALNA ŠTEDNA ULAGANJA koja predstavljaju ulaganja u portfelj uravnoteženih i osiguranih zajmova poduzećima no uz godišnji prinos 5% koji isplaćujemo kao dividendu na povlaštene dionice Fine`sa Credos d.d. financijska kompanija.