DRŽAVNE VRIJEDNOSNICE 3,75% ILI Fine’sa ŠTEDNA ULAGANJA 5,25%?

Nakon što je u ožujku 2023., Vlada RH posredstvom Ministarstva financija po prvi puta izdala tzv. „narodne obveznice“, a za koje je interes građana bio popriličan, uvažavajući primamljiv prinos od 3,65% te kratak rok ulaganja od dvije godine, a nastavila s izdanjem trezorskih zapisa s prinosom od 3,75% i dospijećem od jedne godine te planira s takvom praksom i u budućnosti, prvi ulagači bi ubrzo trebali „osjetiti“ financijsku korist od svojih ulaganja koja radi negativnih učinaka inflacije i neće biti tako izdašna.

Naime, prema podatcima DZS-a, stopa inflacije u 2023., iznosila je 4,5% (za razdoblje od siječnja do prosinca) što znači da su ulagači u državne vrijednosne papire u protekloj godini, unatoč primamljivom prinosu realno izgubili na vrijednosti novca, a ne računajući pritom na dodatne transakcijske troškove što bi značilo da su na investiranih 10.000 EUR na realnom gubitku od najmanje 85 EUR (-0,85%)

S druge strane, ulaganjem u korporativne obveznice Fine’sa Credos s garantiranim prinosom od 5,25% godišnje, ulagači ne samo da su očuvali vrijednost novca već su i zaradili. Na investiranih 10.000 EUR ostvarili su prinos od 525 eur godišnje odnosno realnih 75 EUR (+0,75%) što predstavlja održivu i profitabilniju investiciju u odnosu na državne vrijednosne papire i druge vrste „profitabilnih“ ulaganja, a sve uz minimalan rizik što potvrđuje 30 godina tržišnog djelovanja izdavanja, ali i otkupljivanja u datoj ročnosti Fine’sa Credos.