Četiri provjerena faktora koji vašu štednju mogu zaštiti od podivljale inflacije

Jasno je da građani već duže vrijeme razmišljaju o alternativama koje mogu ponuditi bolju kamatu nego što je trenutna stopa inflacije i tako zaštiti svoju ušteđevinu. No, koje su alternative koje nas mogu zaštititi od negativnog utjecaja inflacije?

Ono što zabrinjava brojne građane u Hrvatskoj je pojava inflacije koja je prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku u 2021. dosegnula gotovo 4 % (3,80 % do listopada 2021.)

S obzirom da najpopularniji oblik štednje u Republici Hrvatskoj – oročena štednja u bankama – može ponuditi maksimalnu godišnju kamatu od 0,39 %, jasno je da građani već duže vrijeme razmišljaju o alternativama koje mogu ponuditi bolju kamatu nego što je trenutna stopa inflacije i tako zaštiti svoju ušteđevinu. No, koje su alternative koje nas mogu zaštititi od negativnog utjecaja inflacije?

Jednu od alternativa nudi financijska kompanija Fine`sa Credos d.d. iz Varaždina koja građanima nudi kamatu od 4,00 % upisom Fine`sa ŠTEDNOG ULAGANJA GRAĐANA. Ponukana velikim brojem upita, Fine’sa Credos d.d., koja je pokrovitelj ove rubrike, želi na jednom mjestu iznijeti nekoliko činjenica i podataka koji objašanjavaju model Fine’sa ŠTEDNIH ULAGANJA te stupanj sigurnosti istih.

  • (1) Između Fine’se Credos d.d. i građana posreduje Država (SKDD): Model Fine`sa ŠTEDNO ULAGANJE zasniva se na upisu korporativnih obveznica Fine`sa Credos d.d. financijske kompanije s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 4.0 – 4.5% ovisno o ročnosti (3,5 ili 7 godina). Obveznice ne kotiraju na tržištu kapitala te se radi o privatnom izdanju, a upis i isplata kamata obavlja se preko Središnjeg klirinškog depozitarnog društva koje predstavlja centralni depozitorij svih nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.
  • (2) Modelom tijekom posljednjih 25 godina upravlja menadžment uspješne financijske, građevinske i prerađivačke industrije: Model je osmišljen i pokrenut 1997. godine u štedno kreditnoj zadruzi, provjeren u štedionici, kasnije banci koja je 2007. uspješno prodana, a isti je implementiran u Fine`sa ŠTEDNIM ULAGANJIMA GRAĐANA pod upravljanjem istih osnivača i managementa, kao i tržišno prepoznati brandovi iz graditeljstva MIPCRO Ivanec, stanogradnje Fine`sa Conceptus, obućarstva Fine`sa Consors i medija eVaraždin, te za naše postojeće, ali i potencijalne ulagače predstavlja provjereno ulaganje.
  • (3) Što se događa sa Vašim sredstvima u predstavljenom modelu Fine`sa ŠTEDNIH ULAGANJA? Sredstva klijenata koji su upisali korporativne obveznice financijske kompanije Fine`sa Credos d.d. koriste se u realnom gospodarstvu i predstavljaju portfelj uravnoteženih te disperziranih kratkoročnih zajmova poduzećima koji su osigurani realnom imovinom te na taj način zaštićeni prema najvišim financijskim standardima.
  • (4) Posljednjih godina emitirano je četvrt milijarde kuna: Prema podacima SKDD-a Fine’sa Credos d.d. financijska kompanija je kroz tranše korporativnih obveznica u razdoblju od 2015. do 2021. emitirala 31 milijun € korporativnih obveznica. Ulagatelji tranši čija je ročnost istekla 19.06.2021. godine u 100%-tnom iznosu su obnovili upis s ročnošću do 2024. godine.

U nastavku Vam donosimo usporedbu zarade na oročenoj štednji i Fine`sa ŠTEDNIH ULAGANJA u razdoblju od 7 godina: