Fine'sa KAPITALNA ŠTEDNA ULAGANJA

Upisom povlaštenih dionica izdavatelja tvrtki Fine'sa Credos d.d., consulting financijska kompanija i Fine'sa Conceptus d.d. investicijska kompanija predstavlja dugoročno štedno ulaganje sa fiksnom dividendom od 5,00% godišnje na iznos uloženih sredstava u povlaštene dionice.

Izbornik